Kategorier

Arkiv

Djurparksvarg skjuten i Norge?

DSC_3995-e1524651611472 kopiera

Den 17 december 2015 sköts vargen i Norge efter att ha traskat runt i Sverige under några veckor. Domen föll i Eidsivating Lagmansrett 2018-02-16, ärende LE-2017-6392.

Skytten fick 5 månaders fängelsestraff, fråntogs rätten till jakt och fångst under 3 år samt fick ett gevär beslagtaget.

 

Av domen framgår att djuret har fastställts vara en genetiskt viktig varg av finsk-ryskt ursprung.
… Läs mer

Nu har individens DNA testats hos ForGen som är ett privat rättsmedicinskt institut i Tyskland. Rapporten avslöjar släktskap med vargar från en djurpark i Paris.
Finsk-ryskt ursprung från Frankrike?
– Hur förklaras detta fenomen av den etablerade vargforskningen?

 

Intressant i ärendet är Kaj Granlunds utlåtande 2017-09-20:
Utlåtande1Utlåtande2

Kaj Granlund framför i sitt utlåtande anmärkningsvärda iakttagelser som kan tyda på att denna varg har släppts ut från fångenskap.

Detta tog domstolen ingen hänsyn till.

Dessutom kan domen anses vila på felaktig grund eftersom den hävdar att det rör sig om ”en genetiskt viktig varg av finsk-ryskt ursprung” när det i själva verket tycks röra sig om en djurparksvarg från Paris!?

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

Comments are closed.