Kategorier

Arkiv

Granskning av Rädda Jaktens påståenden…

Det kom ett tips till redaktionen…

Mats Eriksson skriver följande på facebook 12 december 2016:

”Vi har en ny hemsida, men tyvärr är vi utsatta för smutskastning av ett par haverister som numera är svartlistade. De begår varumärkesintrång och kränker några av oss. Vi har anmält oss själva till Skatteverket som gjort en utredning och kommit fram till att vi gjort helt rätt. Det har vi fått ett beslut på och där står också att beslutet inte går att överklaga. Det är av ren illvilja man gör detta. Vi blev tvungen att registrera en annan domän, men de liknar varandra och därför kommer många in på den sidan när de söker på Rädda Jakten. En advokat med nättrakasserier som specialitet har tittat på detta och anser det solklart att de hamnat bortom det tillåtna. Nej, hade det handlat om vettigt folk hade vi kunnat prata med varandra. Nu verkar det vara så att man tagit till sin livsuppgift att bekämpa det enda vargmotståndet som finns i Sverige. Tyvärr.”

 

Vem är då Mats Eriksson?

Han är en aktiv politiker (S) i Bräcke kommun, Jämtland.  Bild på Mats Eriksson
Som sådan är han också engagerad som förtroendevald revisor i Bräcke kommun.

 

Smutskastning

Kan ej kommentera detta eftersom det inte framgår vad som åsyftas.

Vad kan det vara som ”en advokat med nättrakasserier som specialitet har tittat på anser det solklart att de hamnat bortom det tillåtna”?

  • Mats Eriksson uppmanas att närmare redogöra för  detta påstående om han vill framstå som seriös!

 

Varumärkesintrång

  • Vem är det som gör varumärkesintrång?

Kjell Dahlin, som uppges vara ansvarig för Ekonomi och medlemsregister, är den som i dag innehar varumärket. Det är inte Rädda Jakten som är innehavare av varumärket. 

 

Skatteverket

Mats Eriksson påstår att Skatteverket har gjort en utredning av vilken det framgår att falska Rädda Jakten ”gjort helt rätt” och ”beslutet går inte att överklaga”.

Är det verkligen möjligt att Skatteverket har överseende med att 27.000 kronor betalats ut ”svart” av Mats Eriksson (förtroendevald revisor i Bräcke kommun) och Kjell Dahlin, samt dessutom uppgett att de ”gjort helt rätt”?

  • Mats Eriksson uppmanas härmed att offentliggöra detta påstådda dokument från Skatteverket så att inga tvivel behöver råda.

 

Tvungen att registrera en annan domän

Detta påstående är falskt! Det var Mats Eriksson som gick bakom ryggen på Anders Carlsson och registrerade domänen ”räddajakten.se” på sig själv. Detta gjorde Mats Eriksson kort tid efter att han överlämnat domänerna ”räddajakten.se” och ”raddajakten.se” till Anders Carlsson. Eftersom Mats Eriksson och Kjell Dahlin i det dolda tömt Rädda Jaktens kassa (=rejält underskott) valde Anders Carlsson av besparingsskäl att arbeta vidare med den mest naturliga domänen ”raddajakten.se” och lämnade (tyvärr) därmed öppet för Mats Eriksson att falskeligen beslagta domänen ”räddajakten.se”.

 

 

Vilka är det då som ligger bakom falska Rädda Jakten?

Göran Karlsson, tidigare 2:e vice ordförande i Jägarnas Riksförbund

Kjell Dahlin, tidigare distriktsordförande i Jägarnas Riksförbund och tjänsteman i Jägarnas Riksförbund

Karl-Erik Stridh, tidigare distriktsstyrelseledamot i Jägarnas Riksförbund

Lennart Forsberg, tidigare distriktsordförande i Jägarnas Riksförbund

Bengt Bixo, tidigare 1:e  vice ordförande i Jägarnas Riksförbund

m.fl.

Källa: Den officiella hemsidan för Rädda Jakten.

Comments are closed.