Kategorier

Arkiv

Rädda Jakten – granskning av verksamheten

34832734-NRrnw

Onsdagen 14 december 2016 uppmanades Mats Eriksson att närmare beskriva vad han avser med smutskastning och varumärkesintrång. Han uppmanades också att redovisa för Rädda Jaktens egen gjorda anmälan till Skatteverket och att framlägga beslutet från Skatteverket som påstås innehålla besked om att Rädda Jakten ”gjort helt rätt” och ”att beslutet inte går att överklaga”.
… Läs mer

Rädda Jakten har ännu inte svarat på ovanstående uppmaningar varför granskningen nu fortsätter.

 

 

Rädda Jakten har tidigare vänt sig till Naturvårdsverket med en skrivelse och i den hänvisat till en rapport som Rädda Jakten sedan inte kunde visa fram. Rapporten var en bluff!

RJ NVV 1RJ NVV 2

På detta sätt har Rädda Jakten gjort bort sig inför Naturvårdsverket och Regeringen/Näringsdepartementet.
Trovärdigheten för Rädda Jakten blev härigenom tillintetgjord!

 

- Finns det då någon egen gjord anmälan från Rädda Jakten till Skatteverket?

- Har Skatteverket gjort en utredning och fattat ett beslut av vilket det framgår att falska Rädda Jakten
”gjort helt rätt” och ”beslutet går inte att överklaga”?

- Är också detta en bluff???

 

 

Bakgrund till frågorna – utbetalning av ”svarta pengar”

När den valde revisorn började granska räkenskaperna så upptäcktes att det gjorts utbetalningar utan att det fanns verifikationer. Det blev telefonsamtal och mail-diskussioner. Det visade sig att det var utbetalt ”svarta pengar” med notering ”hemsida” i kontoutdraget. Ekonomiansvarig, Kjell Dahlin, bekräftade att det betalats ur pengar svart till Sven Pettersson för hans arbete med hemsidan.
Kjell Dahlin o svarta pengar

 

 

 

 

Mats Eriksson passade då på att fabricera verifikationer!

Han lät utfärda 4 olika dokument, ”Räkning”,  med identisk namnteckning. 

sp1sp2sp3sp4

Klippa och klistra, fiffel och båg, det är Bräcke kommuns revisors sätt att lösa problem i bokföringen.
Urkundsförfalskning!
(Undrar hur det ser ut i Bräcke kommuns räkenskaper?)

 

Mot bakgrund av ovanstående är det svårt att tro på Mats Erikssons påstående:
Vi har anmält oss själva till Skatteverket som gjort en utredning och kommit fram till att vi gjort helt rätt. Det har vi fått ett beslut på och där står också att beslutet inte går att överklaga.”

  • Mats Eriksson uppmanas härmed återigen att offentliggöra detta påstådda dokument från Skatteverket så att inga tvivel behöver råda!

 

Källa: Den officiella hemsidan för Rädda Jakten  www.raddajakten.se

 

Harry Fredriksson, ansvarig utgivare

Comments are closed.