Kategorier

Arkiv

Ifrågasätt valberedningen i Jägarna Riksförbund!

Valberedningen består av sex personer. En kort presentation:

Anders Lindström
ordförande/sammankallande

Avslöjad som styrd av förbundsordföranden…
Läs mer

 

Malte Sandström
Ljuger, håller inte ord…
Läs mer

 

Rolf Såge
En gång i tiden förbundsordförande. Han lämnade förbundsstyrelsen när övriga i förbundsstyrelsen uppmanade honom att tacka för sig och frånsäga sig ordförandeposten…
Läs mer

Han förstod tydligen inte budskapet fullt ut utan återvände till förbundsledningen, nu som ledamot i valberedningen. Han är inte någon slags visionär utan eftersträvar omval, omval, omval… Statligt bidrag till JRF mer angeläget  än att ta till vara medlemmarnas intressen.
Läs mer
Hör Rolf Såge benämna Kurt Borg för ”jävla stolle”

 

Assar Nilsson
Varit ledamot i FS under många år innan han valdes in i valberedningen. Ingen visionär. Anser att vargproblematiken är ett ”lokalt” problem. Assar ogillar förändringar. Speciellt angelägen om att det statliga bidraget till förbundet bibehålles. Hör lite av hans åsikter, han inkommer i diskussionen efter Rolf Såges inledande anförande.
Hör inslaget här

 

Kalle Nygren
Delar i princip alla åsikter med Assar Nilsson.

Lars Christiansson

?

 

Comments are closed.