Kategorier

Arkiv

JRF utesluter medlemmar som är ifrågasättande

Victoria KällmanNo one is more hated

I Jakt & Jägare kunde man läsa 2021-05-28 under rubriken ”Häv uteslutningen av Victoria Kärrman”, citat:

”… förbundsstyrelsen gör uppenbarligen bedömningen att en styrelseledamot som driver frågor, ställer frågor och har andra åsikter än övriga ledamöter skadar förbundet och därmed skall uteslutas enligt paragraf 6…”

 

Det är inte första gången utan återigen samma personer som utesluter förtroendevald medlem utan saklig grund.

 

Uteslutningen av Harry Fredriksson.

Låt mig nu berätta om uteslutningen av Harry Fredriksson, förtroendevalt ombud för Dalarnas Viltvårdsdistrikt och på förbundsstämma vald ledamot att ingå i förbundets valberedning. Behöver kanske inte tillägga att valberedningen är en förenings viktigast funktion för sin framtida existens och utveckling. Med facit i hand kan vi nu konstatera att sittande valberedning i Jägarnas Riksförbund fullständigt har misslyckats i sitt uppdrag. Inget nytt under solen!
Valberedningen är fortfarande underställd förbundsordföranden.

 

Hotet mot Anders Ljung.

Allt tog sin början 11 april 2010 när jag tillskrev förbundsrevisorerna via mail följande:

20100411

Centerlogga2

Det är mycket upprörande att Conny Sandström (tidigare förbundsordförande i JRF och ledamot i Centerpartiets partistyrelse) uppmanar att man skall frångå förbundets stadgar!

I min värld är det så att en förening som inte klarar av att följa sina egna stadgar saknar berättigande. När det gäller Jägarnas Riksförbund är sådant förhållande däremot förenligt med statligt bidrag!!?

Svaret från förbundsrevisorerna uteblev varför jag vände mig till Anders Ljung, ansvarig utgivare av Jakt & Jägare:
Till Anders Ljung 10-04-13

På detta svarade Anders Ljung följande:
Från Anders Ljung 10-04-14

Mitt svar blev på detta sätt:

Till Anders Ljung 10-04-14

Anders Ljung replikerade på följande sätt:
Från Anders Ljung 10-04-14 b

Här ovan är upprinnelsen till uteslutningen av Harry Fredriksson.

Korrespondensen uppfattades som så ”hotfull” av Anders Ljung att han vid upprepade tillfällen skriver i Jakt & Jägare att det är ett fall för SÄPO (Säkerhetspolisen).

Det är ett stort kliv mellan ”tack för de uppskattande orden” och ”ett fall för SÄPO”!

Så här skriver JRF:s arbetsutskott 2010-06-15.

En fantasiprodukt från JRF:s arbetsutskott!

Jag anmälde mig själv till SÄPO 2010-06-17 för förmodat högmålsbrott men ”friades” 2010-06-23 eftersom ingenting framkommit som utgjorde brott enligt SÄPO. Dalarna Länspolis kunde 2010-06-29 heller inte finna något som utgjorde brott i det jag skrivit till Anders Ljung.

 

Ett år senare, närmare bestämt vid förbundets årsstämma, så fortsatte generalsekreterare Per Wanström och 1:e vice ordföranden Henrik Tågmark att förtala Harry Fredriksson trots vetskap om svaren från SÄPO, polis och åklagare. Från talarstolen fortsatte de sin strävan att framställa Harry Fredriksson som brottslig eller klandervärd med avsikt att utsätta honom för andras missaktning, detta inför ombud som representerade hela Sveriges samtliga medlemmar i Jägarnas Riksförbund.

Utdrag ur protokoll från stämman i Åre 18-19 juni 2011
… Läs mer

 

Det som står i protokollet är en sak för sig, det som egentligen blev sagt är detta:

Detta uttalande gjorde generalsekreterare Per Wanström  … Hör här

Detta uttalande gjorde 1:e vice ordföranden Henrik Tågmark  … Hör här

 

Generalsekreteraren Per Wanström berättade på stämman att det inletts en process om förtal. Detta är korrekt. Jag lämnade in en stämningsansökan mot Anders Ljung om förtal. Jag är förhindrad av innehållet i förlikningsprotokollet att avslöja utgången av denna rättsprocess men jag ger härmed mitt medgivande till Anders Ljung att göra ett avslöjande.

 

Det är svårt att hitta mer obehagliga och falska personer än generalsekreterare Per Wanström och 1:e vice ordförande Henrik Tågmark. De saknar all trovärdighet.

(Anmärkning: Henrik Tågmark har också fått en varning av Disciplinnämnden i Fastighetsmäklarnämnden.)

 

Att utesluta förtroendevalda medlemmar för att de är ifrågasättande är ingen framkomlig väg för framgång.

Sådant beteende gör att man till sist sätter krokben på sig själv.

Rätt skall vara rätt!

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

 

 

 

 

Comments are closed.