Kategorier

Arkiv

Kurt Borg utsätts för lögner från Ronny Wester, ordföranden för ”falska” Rädda Jakten

2015-02-12. Senaste nytt! Kurt Borg bekräftar att han fått kallelse till ett årsmöte ifrån Kjell Dahlin som frånsagt sig sitt uppdrag i styrelsen redan 8 augusti. Kurt tog inte kallelsen på allvar. Dessutom hade han läst på den hemsida som styrelsen beslutat om 5 oktober 2014 att kallelse till årsmöte skall skickas så snart revisionen är klar.
Läs mer.
Bland de som deltog i beslutet om detta finns kuppmakarna Ronny Wester, Göran Karlsson och Karl-Erik Stridh. Revisorn väntar fortfarande på uppgifter så att han kan slutföra revisionen.

I kontakt med Kurt Borg har det framkommit att han blev uppringd av Ronny Wester måndagen 12 januari. Kurt blev i samtalet informerad om att årsmötet dagen innan, söndagen 11 januari, valt Ronny Wester till ny ordförande för Rädda Jakten.

Kurt, medlem i Rädda Jakten sedan april 2014, blev mycket upprörd över att han inte hade fått kallelse till något årsmöte i Rädda Jakten.
Dessutom hade Kurt också läst på Rädda Jaktens hemsida att årsmötet var inställt.
… Läs mer på www.raddajakten.se

 

Onsdagen 14 januari kommer Ronny Wester hem till Kurt Borg på besök.

Ronny Wester förklarade att det numera är en annan hemsida som gäller, nämligen www.räddajakten.se

- Så kan ni väl ändå inte göra, säger Kurt Borg till Ronny Wester, det finns ju protokoll från ett styrelsemöte 5 oktober 2014 som säger att det är en ny hemsida som gäller.

Då förklarar Ronny Wester att han inte varit närvarande på styrelsemötet 5 oktober 2014 och kan därför inte säga någonting om vad som kan ha avhandlats på det mötet.

Vidare förklarade Ronny Wester för Kurt Borg att vid det tillfället så var han upptagen på ett möte i Norge som gjorde det omöjligt för honom att närvara vid styrelsemötet.

När Kurt sedan på nytt hade läst vad som finns utgivet på den ”äkta” hemsidan fann han att där finns tre olika protokollsutdrag återgivna från styrelsemötet 5 oktober 2014. På samtliga dessa protokollsutdrag står angivet att Ronny Wester var närvarande på styrelsemötet 5 oktober 2014!

Bordläggning årsmötet Läs mer

Uppdrag till Anders Carlsson angående ny hemsida Läs mer
Avsägelserna från Kjell Dahlin, Mats Eriksson och Arne Persson godkändes Läs mer


Den nyvalde ordföranden Ronny Wester ljuger således rakt i ansiktet på Kurt Borg!


I ”falska” Rädda Jakten finns alltså en ordförande, Ronny Wester, som ljuger!


I ”falska” Rädda Jakten finns också en vice ordförande, Göran Karlsson,  som ljuger!

Läs merLögnaren Göran Karlsson


Bondfångeriet i ”falska” Rädda Jakten når stegvis nya höjder!


Det börjar allt mer likna intrigerna i de gamla Åsa-Nisse- filmerna från 1950-  och 60- talen…

Comments are closed.