Kategorier

Arkiv

Rädda Jakten – Vissa sanningar är tyvärr obekväma, men behöver ändå bli sagda

34832734-NRrnw

16 oktober 2016 gjordes ett inlägg på FB Rädda Jakten. Jag är av exakt samma uppfattning!

Kiderud 161016

 

 

Vissa sanningar är tyvärr obekväma, men behöver ändå bli sagda.

När sanningar blir sagda om Rädda Jakten tycks Lise-Lotte Kiderud ha en helt annan uppfattning.

Helt plötsligt påstår hon att sanningar är falska påståenden!?

Kiderud 170117

”Sanningarna” är hämtade från Rädda Jaktens egen hemsida. Beslutet om denna hemsida togs på ett styrelsemöte på Viiby Krog 2014 10 05. Närvarande var Wincent Kvarnrud, Dan Poucette, Karl Erik Stridh och Ronny Wester.
(Ronny Wester uppges för övrigt vara nuvarande ordförande för Rädda Jakten.)

Här är ett protokollsutdrag rörande detta beslut:
RJ protokoll 141005

Rädda Jakten antog inte uppmaningen att visa upp sin påstådda anmälan till Skatteverket. Rädda Jakten antog inte heller uppmaningen att visa upp beslutet från Skatteverket som påstås innehålla besked om att Rädda Jakten ”gjort helt rätt” och ”att beslutet inte går att överklaga”.

Mats Eriksson kommenterar i stället på FB Rädda Jakten:

Mats Eriksson 170117b

Mats Eriksson 170117a

Är det värdigt ett riksomfattande jägarförbund att uttrycka sig och bete sig på detta sätt?

Hans kommentarer och spydigheter kan inte uppfattas på annat sätt än att han har ljugit om Rädda Jaktens egen anmälan till Skatteverket och att han också har ljugit om ett beslut ifrån Skatteverket som påstås skall innehålla besked om att Rädda Jakten ”gjort helt rätt” och ”att beslutet inte går att överklaga”.

Att vända sig till en statlig myndighet, Naturvårdsverket, med hänvisning till en forskningsrapport som aldrig har existerat är klandervärt!

Att lögnaktigt påstå att det finns beslut ifrån Skatteverket, och att dessutom kommentera innehållet i detta icke-existerande beslut, är ännu mera klandervärt!

 

  • Vad säger styrelsen i Rädda Jakten om detta ärende?
  • Är det Mats Eriksson och Lise-Lotte Kiderud som officiellt för Rädda Jaktens talan?

 

 

Lustigt nog gjorde en av styrelseledamöterna en kommentar på facebook 170120 i anslutning till ett helt annat ärende.
Han skrev ”Ärlighet varar längst”.
Det gäller att leva som man lär!?

 

När den utsedde revisorn började gå igenom räkenskaperna för verksamheten från dess början 2013 till och med verksamhetsåret 2014 så dök det upp frågetecken. Revisorn vände sig naturligtvis till styrelsen med frågor men fick tveksamma svar varför han började följa upp en del ärenden. Det visade sig att det förekommit oegentligheter i verksamheten. I stället för att besvara revisorns frågor uppstod den stora tystnaden. Det visade sig senare att styrelsen undanhållit ordföranden och revisorn alla svar. De hade också falskeligen återtagit en av domänerna, räddajakten.se, och startat upp fortsatt verksamhet i egen regi. De åsidosatte god föreningssed genom att inte besvara frågorna från ordföranden och revisorn m.m. .

Revisorn har ännu inte kunnat avsluta sin revision för Rädda Jaktens första verksamhetsår på grund av uteblivna svar från styrelsen. Revisorn har fortfarande kvar Rädda Jaktens originalverifikationer som hör samman med den aktuella tidsperioden.

  • Hur kunde Rädda Jakten genomföra årsmötet den 11 januari 2015 utan revisionsberättelse?
  • Har en annan revisor utfärdat en revisionsberättelse utan verifikationer?
  • Hur ser i så fall en sådan revisionsberättelse ut?
  • Vem/vilka har gjort revisionen?

 

Läs även: Rädda Jakten – granskning av verksamheten

Källa: Den officiella hemsidan för Rädda Jakten www.raddajakten.se

 

Harry Fredriksson, ansvarig utgivare

Comments are closed.