Kategorier

Arkiv

Skogsstyrelsens importansökan om varg raderades ut 1990!

Rubriken är hämtad ur Nils Norléns bok ”AVSLÖJANDETOM VARGENS ÅTERKOMST

 

Vidare skriver Nils Norlén följande:

Trots att det finns bevis i form av ansökan 1984 om ”Införsel och försäljning av vargar” förnekar både Skogsstyrelsen och den importansvariga myndigheten, Jordbruksverket, all kännedom om ärendet. Däremot känner de till att ärendet rensades ut ur diariet 1990. Kanske var det ett olycksfall i arbetet att jag så sent som 1999 lyckades få ut listorna om importansökningar.

OBS att på listan för  åren 1972 – 95 finns Skogsstyrelsens importansökan medan den saknas på listan för åren 1972 – 96.

Förfrågningar om den diarieförda importansökan hos både tidigare och nuvarande tjänstemän på båda myndigheterna har inte gett resultat. Ingen minns något…

Skogsstyrelsens chefsjurist Bertil Österberg skriver bl a följande i ett svar på min förfrågan:
”Personer som arbetade vid Skogsstyrelsen den aktuella tiden har tillfrågats men kan inte minnas något ”vargärende”. Det kan dock inte uteslutas att misstag kan ha begåtts på endera eller båda myndigheterna med det finns också andra tänkbara förklaringar (vilka förklaringar nämner han inte). Sammanfattningsvis bör framhållas att några vargar aldrig har importerats av Skogsstyrelsen.”

Men lika fullt finns nämnda importlistor i mitt arkiv och här i boken.
Utfärdade importtillstånd 1972-1996

Red. kommentar: Det ligger ett mycket omfattande researcharbete bakom Nils Norléns böcker ”Vargmannens Testamente” och ”Avslöjandet-om vargens återkomst”. Det bristande intresset från våra myndigheter och politiker är slående!
Varför utreds inte frågan om vargens återkomst till våra skogar?

Comments are closed.