Kategorier

Arkiv

Varg och genetisk härstamning: Varför är det viktigt?

aftonpostenaftonposten

Ulv og genetisk avstamming: Hvorfor er det viktig?
TORSTEIN STEINE OG ØYVIND ØVERLI, NMBU

… Läs mer

(Översättning: Harry Fredriksson)
Det visar sig som regel att det är de få som vågar utmana det etablerade etablissemanget, som för världen framåt.

 

Forskare från Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) hävdar i ett debattinlägg i Aftonposten 13:e oktober  att det finns belägg för att dagens stam av frilevande varg är naturligt hemmahörande i Norge. Andra vid samma institution har gått mycket längre i att hävda att de politiker, privatpersoner, forskare och andra som hävdar det motsatta håller på med lögn och propaganda.

 

Bakgrund

Bakgrund utgörs av Stortingets vedtak nr. 773 i år där Stortinget ber om en ny och oberoende utredning av den genetiska härstamningen till vargstammen i Norge. Och man går långt i antydning att politiker försöker att köpa eller tvinga fram forskningsresultat man ”gillar, och utesluta de man ogillar”.

Andra kritiserar NINA för att vara en del av staten som har lång tradition för att göra precis detta på egen hand.

 

Arrogans och dödlig parasit

I historiskt perspektiv finns det viss grund för den sistnämnda hållningen. Försöken att avvisa debatten som konspirationsteorier utan dokumentation anpassar detta till ett gammalt mönster. Det var nämligen precis det som hände då rådgivande organ i statsapparaten tog beslut om införsel av svensk lax till Norge för att ”förstärka” de norska laxbestånden.

Man avvisade då arrogant all forskning som tydde på att det inte är samma lax i Norge och Sverige, tvärt emot finns det lokala laxstammar, upp till flera i varje enskild norsk älv. Idag sitter vi med facit: Den utplanterade laxen förde med sig en dödlig parasit (Gyrodactylus salaris) som nästa utrotade norsk vild lax.

 

Främmande organismer är ett hot

Organismer av främmande härstamning förstärker alltså inte den biologiska mångfalden, de är däremot ett hot mot det lokalt anpassade djurlivet. Vad beträffar varg har vi reella problem runt olika varianter av dvärgbandmask (Echinococcus spp.). Begreppet lokal stam bör alltså inte heller ignoreras i denna del av naturförvaltningen.

 

Låt oss i detta perspektiv kort gå igenom det som avvisas som ”konspirationsteorier”:

För det första finns det inget tvivel eller diskussion omkring det faktum att den ursprungliga lokala stammen av varg är utrotad och därefter ersatt med individer av främmande genetisk och geografisk härstamning.

Frågan är om återetableringen kan räknas som ett naturligt fenomen.

Visst har varg vandringskapacitet, men det finns också nog med undersökningar som indikerar att djuren inte på naturligt sätt kan ta sig igenom det järntäcke som utgörs av renskötselområdena i norra Sverige och Finland. I varje fall inte efter att snöskotern uppfanns.

 

Mer viktigt är kanske att antagandet om naturlig invandring inte heller stämmer överens med gällande genetisk kunskap.

Det är för det första statistiskt omöjligt (mindre än 1% sannolikhet) att det i våra grannländer Finland och Ryssland finns djur med motsvarande genetiska bakgrund som förfäder till dagens skandinaviska varg. Detta publicerades av Uppsala Universitet under 2001 (tabell 3 i artikeln). Artikeln finns fritt tillgänglig på arkiveringstjänsten Research Gate.

 

Vidare publicerar samma miljö under 2003 en studie som jämför dagens varg med ursprunglig skandinavisk stam, med tama hundar, och med ett material med finsk och rysk varg. Detta är publicerade data som tolkas som att grundläggarna till dagens vargstam i Skandinavien härstammar från våra grannland.

 

Fredningsbestämmelsen kan vara lagbrott

Det man måste ta hänsyn till, är emellertid var i Ryssland denna studien hämtade sitt material ifrån. Det rör sig om Regionerna Tver och Smolensk, liggande i centraleuropeiska Ryssland på samma breddgrad som Vitryssland och Baltikum. Ursprunget till den finska komponenten i materialet är inte offentliggjord. Mer specifika undersökningar rörande genetisk och geografiskt ursprung saknas.

Dagens fredningsbestämmelser kan alltså i realiteten utgöra brott mot Naturmangfaldloven och Forskrift om fremmende organismer.

Nya undersökningar kan kanske motbevisa detta, kanske inte. Detta är grunden till att Stortinget, inte på eget initiativ men på vår och andras uppmaning, har bett den norska regeringen om att sätta igång ytterligare undersökningar av varg i Skandinavien.

 

Ny metodik kommer att ge ny kunskap

Försöken att stoppa eller förhala dessa närmare undersökningar genom att spela förnärmade och kalla initiativet för trakassering, lögn och propaganda bör inte leda någon vart. Förslaget innehåller nämligen också en uppmaning att ta i bruk nya metoder som helgenomsekvensering.

Införsel av sådan metodik kommer oavsett utfall att ge ny och värdefull kunskap om vilka gener som styr olika kännetecken hos vargens biologi och uppförande. Det skulle förvåna oss mycket om det inte också inom NINA och Skandulv-projektet finns forskare som önskar mer samarbete med externa institutioner om detta.

 

Förnedrande förlöjligande

Att kritisera och förlöjliga speciellt de politiker som utmanar institutssektorn om detta är oavsett tämligen uselt. Det visar sig som regel i efterhand att det är de få som vågar utmana etablerade sanningar som för världen framåt

 

Torstein Steine er instituttleder ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU.

Dr. Øyvind Øverli er tilknyttet Toppforsk-programmet ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, NMBU Veterinærhøgskolen

 

Comments are closed.