Kategorier

Arkiv

Vem styr egentligen Förbundet Rädda Jakten RJ?

Utdrag ur Facebook-gruppen ”Rädda Jakten”
Mats Eriksson FB 141210

Detta budskap offentliggör Mats Eriksson 10 december 2014. Det hör då till saken att han på egen begäran lämnade styrelsen för Rädda Jakten med omedelbar verkan 8 augusti 2014. Styrelsen beviljade hans avsägelse 5 oktober 2014. Mats Eriksson, när han skrev detta på FB, saknade då rätt att företräda Rädda Jakten beslutsmässigt och officiellt.

Det intressanta i Mats Erikssons budskap är framför allt att han klargör att det inte är styrelsen som styr Förbundet Rädda Jakten RJ, utan det är det Kjell Dahlin som gör. Det är nämligen Kjell Dahlin som äger varumärket Förbundet Rädda Jakten RJ.

Styrelsen gav Kjell Dahlin i uppdrag att ansöka om varumärkesskydd hos Patent- och registreringsverket. Kjell Dahlin fullföljde sitt uppdrag men lät inregistrera varumärket på sig själv!? Vidare lät Kjell Dahlin Förbundet Rädda Jakten RJ betala för varumärkesregistreringen hos PRV. Han köpte varumärket åt sig själv men med förbundets pengar. Nu i december månad vill han ännu inte släppa ifrån sig varumärket utan idag anser han sig ha rätt till att helt på egen hand omvandla pengarna han fick för PRV:s registrering till en hyra, citat:
”De 1.800 kr som förbundet betalat mig ser jag som skälig ersättning för användandet under de 1,5 år som gått.” 

Källa: www.raddajakten.se

 

Comments are closed.