Kategorier

Arkiv

Svenska Jägareförbundet tillstyrkte höjda straffskalor

Utdrag ur Regeringens proposition 2000/01:57, Sammanhållen rovdjurspolitik Prop. 2000/01:57, citat:

6.4.2 Höjda straff för jaktbrott

” Svenska Jägareförbundet tillstyrker förslagen till ändringar i straffskalorna med undantag för höjningen av maximistraffet för grovt jaktbrott. Förbundet bedömer att det kommer uppstå problem vid tolkningen av formuleringen särskilt värdefullt vilt. Jägarnas Riksförbund avstyrker förslagen.

Skälen för […]

Vargmysteriet – NVV och SJF mörkar forskning

Svenska Jägareförbundet har haft en forskningskommitté. I den kommittén ingick också en representant från Naturvårdsverket. … Se videofilm

Skrivelse till NVV och SJF Bilaga 1 Bilaga 2

[…]