Kategorier

Arkiv

Svenska Jägareförbundet tillstyrkte höjda straffskalor

Riksdagen

Utdrag ur Regeringens proposition 2000/01:57, Sammanhållen rovdjurspolitik Prop. 2000/01:57, citat:

6.4.2 Höjda straff för jaktbrott

” Svenska Jägareförbundet tillstyrker förslagen till ändringar i straffskalorna med undantag för höjningen av maximistraffet för grovt jaktbrott. Förbundet bedömer att det kommer uppstå problem vid tolkningen av formuleringen särskilt värdefullt vilt. Jägarnas Riksförbund avstyrker förslagen.

Skälen för regeringens förslag: Jaktbrottsligheten är så omfattande att den är ett allvarligt problem vid förvaltningen av stammarna av björn, järv, lo, varg och kungsörn.”

Ovanstående proposition antogs i sin helhet av Riksdagen 29 mars 2001. Detta riksdagsbeslut lever vi med i dag!

Redaktionens kommentar: Svenska Jägareförbundet förordade högre straff för jaktbrott. Jägarnas Riksförbund avstyrkte förslagen. Detta skedde på den tiden när Bernt Lindqvist fortfarande satt som förbundsjurist för JRF, det vill säga innan Conny Sandström tillträtt som ny ordförande i Jägarnas Riksförbund. Conny Sandström gav Bernt Lindqvist sparken. Conny Sandström kom direkt ifrån SJF. Han hade suttit i Centerpartiets partistyrelse och i styrelsen för LRF. Innan Conny Sandström tillträdde som ordförande för JRF var förbundet att räkna med i officiella sammanhang. Tyvärr har Conny Sandström, hans handplockade efterträdare Solveig Larsson och hans handplockade generalsekreterare Per Wanström kraftigt reducerat förbundets trovärdighet. Bluffen om ”Nej till frilevande varg” är grädde på moset i sammanhanget!

 

Comments are closed.