Kategorier

Arkiv

Statligt jaktkort – och Karl Hedin

Karl HedinFinskstövarföreningen

Vid Svenska Finskstövarföreningens rovdjursträff i Umeå 9 maj 2015 var Karl Hedin ifrån Fagersta en av de inbjudna talarna. Han berättade att han själv är stor markägare och att han för närvarande själv berörs av 5 vargrevir.

Vem är då Karl Hedin? Är det någon att bry sig om?

Vetskapen om att han framgångsrikt driver en lång rad företag gör det enkelt att snabbt dra slutsatsen
– Karl Hedin vet vad han pratar om!

Hans föredrag var föredömligt pedagogiskt upplagt och trots alla uppradade bekymmer hördes många goda skratt.

Han berörde bland annat det statliga jaktkortet
Umeå SFFs rovdjursträff 138

I början av sitt anförande beskrev Karl Hedin vad han menar med ”Drivarna”.

* Det är några få urbana människor (40-50).
* De härrör ur ett miljöengagemang som uppstod på 60-70 talet.
* De engagerade sig i fältbiologerna och SNF.
* En del gick från SNF och Projekt Varg till SRF eller NV.
* De utbildade sig till
- Biologer, zoologer, ekologer, journalister (41% MP) eller jurister
- De ogillar jakt och därmed kanske även jägare och agerar tänker i något styck som
- Ekosofer (Naturen skall sköta sig själv. Naturen är god. Människan skall inte lägga sig i naturen. Människans agerande är av ondo.)
- Har jobbat ihop många år.
- Innehar i dag betydelsefulla poster i olika myndigheter och media.
- Sitter ihop i ett nätverk (drivarna).
- De tycker att vällustkänslan över att det finns varg i svensk natur uppväger de skador som andra åsamkas och detta rättfärdigar deras handlande.
- Deras tänkande eller brist på tänkande liknar en sekts handlande.

Umeå SFFs rovdjursträff 132

Bland drivarnas lobbyorganisationer återfinns Svenska Jägareförbundet och Riksjägarna!

En snabbkalkyl av siffermaterialet visar att i genomsnitt erhåller Svenska Jägareförbundet 459 000 kronor per anställd varje år.
Motsvarande siffra för Jägarnas Riksförbund (Riksjägarna) är 477 000 kronor per anställd varje år.

Även om siffrorna inte är helt exakta så avslöjas här att organisationerna som företräder de svenska jägarna tar emot ”mutor” eller ”Judaspengar”.

Ingen behöver ha några avancerade kunskaper inom matematikens värld för att förstå varför SJF eller JRF inte agerar i vargfrågan.

(Jägarnas Riksförbund har agerat genom att ge f.d. förbundsordföranden och förbundsjuristen Bernt Lindqvist sparken. Själv blev jag utesluten år 2010 på grund av fem motioner som enhälligt röstades igenom på Dala-distriktets årsstämma samma år. En av motionerna gällde det statliga jaktkortet. ...Läs mer)

Det finns mycket stor anledning att ifrågasätta det statliga jaktkortets existens!


Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

Comments are closed.