Kategorier

Arkiv

Statligt jaktkort – till vilken nytta?

Statligt jaktkort_redigerad-1

Ett verktyg för att förmå den svenska jägarkåren att begå kollektivt självmord!

Skrota det statliga jaktkortet!
Det är inte rimligt att den som vill jaga skall tvingas särbeskattas för sådant som är av allmänintresse.
Här bör det vara den gemensamma statskassan som står för fiolerna.

Det statliga jaktkortet i dagens utformning utgör intrång i äganderätten och tillhörande näringsgren.
Det är inte rimligt att markägare skall tvingas betala för att få jaga på egen mark.

Om det är absolut nödvändigt med ett register över aktiva jägare så borde det räcka med en 50-lapp per år för att hålla ett sådant register aktuellt.

 

BAKGRUND

Saxat ur skriften från Naturvårdsverket tillsammans med statliga jaktkortet:
DET DU BETALAR FÅR DU TILLBAKA
Alla intäkter från de statliga jaktkorten samlas i Viltvårdsfonden. Fonden delar varje år
ut medel till organisationer och myndigheter som jobbar för att utveckla och förbättra
jakten och viltvården. På så vis används pengarna till det som är bäst för jakten, viltet
och jägarna.

 

REGERINGENS FÖRDELNING AV BIDRAG UR VILTVÅRDSFONDEN 2014
Jägarnas Riksförbund                                     6,8 miljoner
Länsstyrelser                                                    0,7 miljoner
Naturvårdsverket                                           24,9 miljoner
Polismyndigheten                                           39,2 miljoner
Statens veterinär-
medicinska anstalt                                               3 miljoner
Svenska Jägareförbundet                              51,8 miljoner
Svenska
Naturskyddsföreningen                                      0
Totalt                                                              126,4 miljoner

 

Kommentarer till ovanstående:
DET DU BETALAR FÅR DU TILLBAKA – JASSÅ?

46,4% av det utbetalade bidraget ur Viltvårdsfonden har återbetalats till landets jägare som varit laglydiga och betalt det statliga jaktkortet. Inte ens hälften av det utbetalda går tillbaka till jägarna!?
Vad innehåller den påtvingade Viltvårdsfonden för tillgångar idag?

31% av det utbetalade bidraget ur Viltvårdsfonden har utbetalats till Polismyndigheten.
Är det rimligt att landets jägare skall betala för eftersökskostnader inom landet?
Är inte detta en fråga för landets samtliga skattebetalare?
Är det jägarnas fel att det inträffar viltolyckor?

19,7% av det utbetalade bidraget ur Viltvårdsfonden har utbetalats till Naturvårdsverket. Varför?
Om Naturvårdsverket är av nationellt intresse borde väl det i stället vara landets samtliga skattebetalare som skall finansiera NVV:s verksamhet.
(Kan inom parentes nämna att f.d. kommunalrådet i Borlänge, Georg Karlsson (S), som tyvärr inte längre finns bland oss, sade följande på ett stormöte i en överfylld lokal i Björbo för femton år sedan: Det behövs inget Naturvårdsverk! Alla närvarande applåderade utom Anders Bjärvall som riktade blicken mot golvet. Georg Karlsson var känd för att vara en klartänkt och logisk person.)

 

STATLIGT JAKTKORT och SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET
Av eget intresse (det statliga bidraget) gör förbundsledningen allt för att förmå medlemmarna att pungslå den svenska jägarkåren så mycket som det är möjligt. Likt forntidens skattefogdar finns nu lakejer i varje VVO som avkräver varje jägare i viltvårdsområdet att visa upp betalt statligt jaktkort innan jaktkort kan lösas inom det egna VVO:t.

Svenska Jägareförbundet tvingar medvetet markägare att betala för att få jaga på egen mark!

 

STATLIGT JAKTKORT och JÄGARNAS RIKSFÖRBUND
Av eget intresse (det statliga bidraget) gör förbundsledningen allt för att få så mycket statligt bidrag som möjligt!

Här har förbundsledningen t.o.m. gått så långt att det blivit kaos inom förbundet. … Läs mer

Jag reagerade kraftfullt på det svek som förutvarande förbundsordföranden Conny Sandström utsatte alla medlemmar för 2009-04-02 då han undertecknade ”gemensamt kompletterande yttrande”. …Läs mer

Dessutom framförde Conny Sandström i förbundets kraftigt censurerade propagandatidning ”Jakt & Jägare” att i och med undertecknandet av ”gemensamt kompletterande yttrande 2009-04-02″ så har inriktningen av Jägarnas Riksförbund ändrats.

I min värld är inte detta möjligt!
I min värld måste förbundets medlemmar först tillfrågas innan en förändring av förbundets inriktning kan genomföras!

Jag blev alltmer ”obekväm” för förbundsledningen som svarade med att starta hemsidan www.statligtjaktkort.se för att blidka bidragsguden.

När det sedan drog ihop sig till distriktsårsmöten i riket så antogs mina motioner med enhälliga beslut.
Motion nr 1. Avskaffa det statliga jaktkortet ... Läs mer
Motion nr 2. Misstroende mot förbundsstyrelsen …Läs mer
Motion nr 3. Stadgeändring …Läs mer
Motion nr 4. Ändring av rovdjurspolicyn ...Läs mer
Motion nr 5. Utredning av vargens härkomst …Läs mer

I och med dessa motioner hade jag blivit alltför ”obekväm” för förbundsledningen som inte vågade låta mig komma till förbundets årsstämma i Töreboda juni månad 2010. På något sätt måste jag stoppas!

Solveig Larsson var nu ordförande (valdes av stämman i Orsa 2009) efter grundligt förarbete i kulisserna mellan förutvarande ordföranden Conny Sandström och valberedningens sammankallande Anders Lindström. … Läs mer

Förbundsledningen tillgrep närmaste halmstrå och nyttjade detta som anledning till att utesluta mig som medlem.
Trots att jag var vald som ombud för Dalarnas Viltvårdsdistrikt i Jägarnas Riksförbund blev jag utesluten.
Naturligtvis fråntogs jag samtidigt mina förtroendeuppdrag inom förbundet.
Nu utgjorde jag inte längre något hot mot förbundsstyrelsen…
Jag anslöt mig till stämman i Töreboda trots allt och anmälde mig där som närvarande valt ombud för Daladistriktet. Generalsekreteraren Per Wanström visade mig på dörren med orden att jag inte var välkommen.

Enligt tidigare förbundsjuristen Bernt Lindqvist så var det inte enligt förbundets stadgar möjligt för förbundsstyrelsen att utesluta ett demokratiskt valt ombud till stämman. Endast förbundsstämman hade sådan beslutsrätt
… Hör Bernt Lindqvist vid stämman i Åre 2011.
Den egenmäktiga förbundsordföranden Solveig Larsson struntade naturligtvis i Bernt Lindqvist och förbundets stadgar.

Under året 2014 uteslöts sedan ytterligare sju personer.
Härmed hade alla undanröjts som utgjorde potentiella hot mot sittande styrelse.
Nu kunde stämman 2015 avnjutas helt utan heta diskussioner.
Alla hade nu samma åsikt som Solveig Larsson och hon kunde från och med nu styra valberedningen helt utan störningar.
Underbart, eller hur?
Hon hade ju också börjat avlöna valberedningen (av det statliga bidraget) för att få sin vilja igenom.
Det blir liksom lite lättare då. ...Läs mer

Vid sin senaste anställning fick hon sparken på grund av samarbetssvårigheter. …Läs mer

I den ideella organisationen Jägarnas Riksförbund var inte alla på sin vakt utan här lyckades hon undanröja alla faror för egen del innan hon avslöjats.

Må alla jägare i vårt avlånga land gemensamt be en stilla bön att Solveig Larsson aldrig, aldrig någonsin, skall få en framträdande position i en eventuell ny statlig jaktmyndighet.

Av vilken anledning löste då undertecknad det statliga jaktkortet?
Svaret är inte särskilt komplicerat.
Jag är en tacksam måltavla för Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund. De söker oavbrutet efter något om mig som kan användas emot mig. När jag nu betalar det statliga jaktkortet så kan jag inte klandras för att jaga utan statligt jaktkort. Dessutom jagar jag  inom ett VVO där jag inte vill komma i onåd med lakejerna.

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

Comments are closed.