Kategorier

Arkiv

Grimsö anmäls för förmodat forskningsfusk

Vetenskapsrådetvm

”Alla forskningsresultat måste därför redovisas öppet så att andra forskare kan kontrollera och upprepa forskningen. Först då kan forskningen betraktas som vetenskapligt godtagen.”

Ovanstående är ett citat från Vetenskapsrådets hemsida.
… Här ett urklipp från hemsidan

Under en lång följd av år har vargforskning vid Grimsö forskningsstation, SKANDULV, Statens Lantbruksuniversitet (SLU), bedrivits utan att allmänheten beretts möjlighet att granska och kontrollera de uppgifter och resultat som forskningen levererat. Av den anledningen har därför nämnda institution anmälts till Vetenskapsrådet för förmodad oredlighet.
… Läs mer

Det har helt nyligen avslöjats fusk i vargforskning i Danmark. Finns motsvarande fusk i svensk vargforskning?
… Läs mer

 

Harry Fredriksson, ansvarig utgivare

Comments are closed.