Kategorier

Arkiv

Statens Lantbruksuniversitet struntar i internationella överenskommelser

sluskandulvvm

 

Det är anmärkningsvärt att den svenska vargforskningen tillåts leva sitt eget liv utan insyn av utomstående.

 

 

Den 9 november 2015 framfördes en begäran till SKANDULV, Grimsö forskningsstation, om att få tillgång till det genetiska material som DNA-proverna är tagna ifrån.
… Läs mer

Svaret kom från Camilla Wikenros redan 11 november 2015.
… Läs mer

För att få ett formellt beslut vände jag mig till Lennart Johansson, SLU:s chefsjurist, 15 juni 2016. Jag erhöll hans formella beslut via mail 2016-06-16.
… Läs mer

Chefsjuristens beslut bortsåg ifrån Århuskonventionen, SÖ 2005:28. Av denna anledning överklagades SLU:s formella beslut daterat 2016-06-16, Dnr SLU ua 2016.2.1.3-2516
… Läs mer

Frågor rörande varg i Sverige är underställda Miljödepartementet. Följdriktigt och obestridligt är varg i Sverige således en miljöfråga.

 

Varför finns konventionen?
Citat Naturvårdsverket 2007-03-02: Konventionen är speciell i det att den knyter samman frågor om miljö och mänskligarättigheter. En demokratisk process behöver utvecklas för att få ett samspel mellan medborgarna och staten. Konventionen handlar i grunden om förhållandet mellan medborgarna och deras regeringar och är därför också ett avtal om myndigheternas skyldigheter, om krav på öppenhet och deras vilja att gå medborgarna till mötes.
Medborgarna har rätt att få tillgång till miljöinformation, rätt att påverka miljöbeslut samt rätt att överklaga miljöbeslut eller på annat sätt få en juridisk prövning om deras rättigheter har kränkts.
… Läs Århuskonventionen

 

Harry Fredriksson, ansvarig utgivare

 

Comments are closed.