Kategorier

Arkiv

Myndighetsutövningen gentemot enskilda i Södertälje kommun granskas av jurister

Bernt i Baggbro 2015Bernt Lindqvist, Södertälje

VILTONS Jur- och Viltråd bedriver verksamhet inom bl.a. civil- och processrätt. Företaget samarbetar därutöver med fristående grupp av forskare som granskar och analyserar hur myndigheter bedriver sin myndighetsutövning gentemot enskilda.
Samtidigt granskas hur kommunikationen fungerar inom myndigheterna. För närvarande följs ett antal ärenden som varit föremål för granskning av JO upp.
… Läs mer

Comments are closed.