Kategorier

Arkiv

Påminnelse om att Leksands kommun och Korpholen uppmanas att rätta till de fel och olagligheter de ställt till med!

20231105_132630

Det har nu gått en månad sedan Leksands kommun (org.nr. 212000-2163) och Molnbyggen Jakt Ekonomisk Förening (org.nr 769602-3212), kallad Korpholen, uppmanades att rätta till de fel och olagligheter de ställt till med.

Jag har ännu inte fått någon reaktion från Leksands kommun eller Korpholen.

”Kommunalråd Bo Petterssons väg” har återuppbyggts. Resultatet kan ses här ovan. Det är nu en stor ansamling vatten som trycker emot ”Kommunalråd Bo Petterssons väg”. Vattensamlingen är ett resultat av olagligt gjorda dikningar (Se Jordabalken 3 kap. 1§ och 3§).

 

Det har nu visat sig att vattenmassorna som olagligt dikats mot vår mark nu har sökt sig ny väg. De har hittat en öppning där ”Kommunalråd Bo Petterssons väg” har sin början. Resultatet kommer med stor sannolikhet att spola bort resten av den gamla Djuravägen.

 

Detta tilltag av Leksands kommun och Korpholen är oacceptabelt!

- Jag kräver nu på nytt att gjorda dikningar mot vår mark läggs igen.

- Jag kräver också att Leksands kommun och Korpholen återställer redan tidigare bortspolad del av gamla Djuravägen med massor av god bärighet.

- Ett ytterligare krav är att det dike som tidigare anlagts på Ingrid och Bengt-Olof Abrahamssons mark, men som numera tillhör vår fastighet, läggs igen.

Jag anser det vara ett rimligt krav att arbetena har utförts senast 30 november 2023.

 

För övrigt hänvisas till Slakthusbedrägeriet och
Leksands kommun och Korpholen uppmanas att rätta till de fel och olagligheter de ställt till med”.

 

5 november 2023

Res Harry Fredriksson

 

PS Påminner om att jag lämnade ett förslag till lösning av avvattningsproblemet från slakthusfastigheten redan 1997. Förslaget förkastades av Jan Lindell. Jag är fortfarande öppen för att diskutera den lösningen. Den dikning som genomfördes efter att Leksands kommun och Korpholen förfalskade bevis, som sedan framgångsrikt användes mot mig i en rättstvist, kommer aldrig att accepteras. DS

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.