Kategorier

Arkiv

Töntligan i vargens Sverige

34832734-NRrnw-e1396293392175LPo

Det är med stor förvåning och besvikelse jag tvingats inse att stora delar av svenska folket inte klarar av att hålla isär olika begrepp.

Riksdag och regering har beslutat att vi skall ha en vargstam i Sverige och den vargstammen skall förvaltas på sådant sätt att den har en gynnsam bevarandestatus. Det gäller då att särskilt värna om genetiskt viktiga individer.

Som ett led i denna vargförvaltning  höjs bevarandestatusen planenligt genom att det skjuts bort individer med lågt bevarandevärde. Avsikten med denna avskjutning är att lämna geografiskt utrymme för nya genetiskt viktiga individer att bilda revir inom den landsdel där vargen redan är etablerad.

Bland befintliga föreningar och organisationer som säger sig vara motståndare till varg finns konstigt nog personer som ”tar befälet” och gör allt de kan för att genomdriva licensjakt på varg. Här intar Jägarnas Riksförbund en ledande ställning vilket kan avläsas av förbundsledningens återkommande skriverier vars innehåll ger utlopp för missnöje för att licensjakten på varg inte tillåts. Här återfinns Töntligans mest framgångsrika ledargestalter.

 

 

Töntar utmärker sig också i falska Rädda Jakten
34832734-NRrnw

Här finns exempelvis Mats Eriksson som på hemsidan uppger att Rädda Jakten ”säger nej till frilevande varg och förvaltningsjakt” men gör sedan det rakt motsatta.
RJ
Här ovan uppger Mats Eriksson att Rädda Jakten inte ställer upp på förvaltningsjakt!?!???
När det sedan blir aktuellt med förvaltningsjakt och den ställs in i vissa områden framträder
den äkta Mats Eriksson med sina dubbla budskap. Han är så ivrig att få fullfölja Vargkommitténs
åsiktsförklaring och få genomföra förvaltningsjakt att han överklagar till Kammarrätten i Göteborg
när han inte får som han vill. Som ni kan se här nedan är han också angelägen om att få framföra
att han minsann också var först med detta och på så sätt är ett föredöme(?) för andra.

Rädda Jakten överklagar vargjakt till Kammarrätten

Ni kan också se att Magnus Malmsten, företrädare för Landsbygdspartiet, utbrister
”Kanon! Strålande! Dubbel-yippie!”

Lise-Lotte Kiderud utbrister
- ”Ett lysande initiativ av Rädda Jakten! Jag är en stolt medlem!

 

Mats Eriksson, Magnus Malmsten och Lise-Lotte Kiderud har sin givna plats i Töntligan.

 

 

 

 

Några representanter för Töntligan utmärker sig i Landsbygdspartiet -Oberoende.
LPo

I vargfrågan är det i första hand Per Grängstedt och Magnus Malmsten som debatterar.
De visar öppet att de inte har en aning om vad det egentligen handlar om.
Grängsted §28 c

Här ovan påstår Magnus Malmsten att licensjakt på varg är någonting annat än förvaltningsjakt. Han har alltså inte en aning om vad det egentligen handlar om. Det är Per Grängstedt som tryckt på knappen ”Gilla” vid Magnus Malmstens påstående ”Nej det är det inte”. Per Grängstedt har således inte heller han en aning om vad det egentligen handlar om.

Malmsten o Grängstedt

 

Att Jägarnas Riksförbund kör med dubbla budskap, påstår sig säga ”Nej till frilevande varg”, samtidigt som de arbetar aktivt för en vargstam med hög bevarandestatus, är sedan länge inte någon hemlighet.

Rädda Jakten påstår sig också säga ”Villkorslöst nej till frilevande varg” samtidigt som de arbetar aktivt för ett bevarande av befintlig vargstam samt deltager med övertygelse i arbetet med att genetiskt förbättra den vargstam som redan finns i våra skogar. Snacka om dubbla budskap!

Landsbygdspartiet-Oberoende försöker värva medlemsröster inför kommande riksdagsval genom att framföra dubbla budskap till väljarkåren.

- Vill ni inte ha frilevande varg – rösta på oss!

- Vill ni vårda och förbättra befintlig vargstam – rösta på oss!

Jägarnas Riksförbund, Rädda Jakten och Landsbygdspartiet-Oberoende ägnar sig åt något som närmast kan beskrivas som bondfångeri.

Varför skall det behöva vara så svårt att hålla isär olika begrepp?

 

 

Harry Fredriksson, ansvarig utgivare

 

 

Comments are closed.