Kategorier

Arkiv

Upp till bevis, Kjell Dahlin!

34832734-NRrnw

Kjell Dahlin i falska Rädda Jakten påstår att delar av interimsstyrelsen utsatts för ”felaktiga och rent kränkande beskyllningar”. Nu är det dags att komma upp till bevis! Vad är det du syftar på?
… Läs mer

Tidigare gick vice ordförande Göran Karlsson ut på falska hemsidan Rädda Jakten och kom med liknande påståenden. Falsarierna offentliggjordes under flera veckor. När sedan Göran Karlsson ombads redogöra för vad som åsyftades som lögner var han svarslös. Inlägget på falska Rädda Jaktens hemsida togs då bort men kan här läsas i sin helhet.
… Läs mer

Kjell Dahlin, Göran Karlsson och övriga kuppmakare, kom nu fram med bevis för vad som är felaktigheter och lögner på den officiella hemsidan för Förbundet Rädda Jakten! Ni har ju själva deltagit i samtliga beslut!
… Läs mer Rädda Jakten officiell

Comments are closed.