Kategorier

Arkiv

Rädda Jakten lämnar felaktiga uppgifter till Skatteverket

Skärmklipp

Under flera år har Rädda Jaktens Mats Eriksson hävdat att Rädda Jakten har ”jagats med falska anklagelser”. Nu anser han sig ha lyft fram bevis för att det de hela tiden sagt ”är i överensstämmelse med verkligheten”.

Han har till sist visat upp beslutet från Skatteverket.

 

Skärmklipp2 RJ

Detta beslut är inte något bevis för att Rädda Jakten ”gjort helt rätt” och ”att beslutet inte går att överklaga”.

Det är däremot ett bevis för att Rädda Jakten försett Skatteverket med lögnaktiga och falska uppgifter, så kallade ”alternativa fakta”.


I beslutat uppges att

”Av utredning har framgått att föreningen köpt grund till hemsida på fysisk enhet, vilket avser vara och inte tjänst”.

Denna motivering är naturligtvis ett resultat av en efterkonstruktion med påhittade uppgifter som sedan inlämnats till Skatteverket.

I själva verket rör det sig om utbetalning av svarta pengar för utfört arbete.

Här är kassörens eget mail 15 juli 2014 som styrker den saken
… Läs mer

Dagen därpå skickar han ytterligare ett mail som bekräftar utbetalning av svarta pengar för utfört arbete.
… Läs mer

 

När revisionen påbörjats upptäckte revisorn oklarheter som han försökte få klarhet i via ordföranden. Ordföranden uppmärksammade då att kassören Kjell Dahlin och Mats Eriksson tömt förbundets kassa och mer därtill. Ordföranden valde då att sätta ner foten ordentligt.
… Läs mer

 

Tidigare avslöjades en bluff som framlagts till Naturvårdsverket.
… Läs mer

 

En organisation som vänder sig till myndigheter med ”alternativa fakta” är inte trovärdig!

Nu är tiden mogen för att Rädda Jakten ger en förklaring till vad de menar med ”falska anklagelser” och ”beskyllningar”.

 

Läs mer om Rädda Jakten på den officiella hemsidan www.raddajakten.se

 

Harry Fredriksson, ansvarig utgivare

 

 

Comments are closed.