Kategorier

Arkiv

”raddajakten.se” respektive ”räddajakten.se”

Skärmklipp

” I augusti 2013 togs kontakt med Anders Carlsson om att tillverka en Hemsida, han påbörjade jobbet och betalade själv domänen, hade allt klart efter vad som nu har kommit till min kännedom. Här händer något för mig okänt, Mats och Kjell påstod att det inte skulle fungera och begärde att Hemsidan skulle flyttas till Sven i Östersund som hade en reklamfirma och var i färd med att framställa en ”Logga” för ”Rädda Jakten:RJ”  … citat ur mail 16 Aug 2014

 

I kontakt med Anders Carlsson har framkommit att han hade personligt intresse av det nystartade förbundet Rädda Jakten RJ. Han var beredd att göra jobbet med hemsidan ideellt, alltså gratis!
Anders hade snabbt upprättat en hemsida i WordPress och lagt ut den på internet. Han hade begärt att få vetskap om Mats och Kjells önskemål om utförandet på hemsidan så att den kunde utvecklas. Något svar fick han aldrig.

Nu ville av någon anledning Mats Eriksson och Kjell Dahlin i stället ta hjälp av Sven Pettersson i Östersund. Han sades vara ”expert” på hemsidor och ansågs vara ”billig”!?? (billig i jämförelse med gratis???)

Mats och Kjell fick som de ville och Anders Carlsson överlämnade användarnamn och lösenord för båda domänerna till Mats Eriksson. Med tanke på att Sven Pettersson framställts som en ”expert” på hemsidor förefaller det lite märkligt att det är Mats Eriksson som upphandlar en mall till hemsida från ”hemsida24″. Mats köpte en hemsida som kan administreras av ”vem som helst” och inte kräver några expertkunskaper.
… Läs mer

Kjell Dahlin hade redan viss utbildning och vana att sköta en hemsida i WordPress eftersom han under en längre period varit administratör av infocentrum.se
Det borde ha varit hur enkelt som helst för Kjell Dahlin att administrera den hemsida som upprättats av Anders Carlsson.

En dold agenda?

 

Upptäckter i samband med revisionen

Det uppdagades att pengar betalats ut ”svart” till ”hemsidesexperten” Sven Pettersson.
(Det är inte heller uteslutet att Sven Pettersson delat med sig av pengarna till Mats Eriksson och Kjell Dahlin?)

När ordföranden ifrågasatte detta valde Mats Eriksson att frånsäga sig sitt uppdrag i styrelsen. Detta gjordes 8 augusti 2014
… Läs  mer

Samma dag frånsade sig också Kjell Dahlin sitt uppdrag i styrelsen
… Läs mer

 

9 augusti 2014 överlämnade Mats Eriksson båda hemsidorna till Anders Carlsson, raddajakten.se och räddajakten.se
… Läs mer


Anders Carlsson valde den dagen att arbeta med endast en av hemsidorna, nämligen raddajakten.se

Man kan fråga sig varför det blev så?
Svaret är enkelt – det fanns inte några pengar alls kvar i kassan!
Dessutom hade Anders Carlsson redan betalat ut ca 700 kronor ur egen ficka för registrering av domäner och webbhotell.

 

16 augusti 2014 valde ordföranden att sätta ner foten för att klara ut alla de problem som framkommit. Han gör det  i form av ett mail som skickas till alla i styrelsen.
… Läs mer

 

När Rädda Jakten RJ bildades ansågs det vara oerhört viktigt att inga oegentligheter skulle få förekomma. Det skulle byggas upp en ny, landsomfattande organisation som skulle tåla att granskas när som helst och av vem som helst.

 

Vad gjorde då Rädda Jaktens styrelse när ordföranden lade fram alla fakta på bordet?

Jo, nu började det tisslas och tasslas…

Det hölls ett styrelsemöte 5 oktober 2014. Närvarande var Wincent Kvarnrud, Dan Poucette, Ronny Wester, Göran Karlsson och Karl Erik Stridh.
… Läs protokoll

Av protokollet framgår att
11. …avsägelserna från Mats Eriksson och Kjell Dahlin godkändes

16. Beslutades att utlysning av årsmötet bordläggs tills revisionen är klar.

 

Tror ni att Mats Eriksson, Kjell Dahlin, Ronny Wester, Göran Karlsson och Karl Erik Stridh hjälpte revisorn med att genomföra revisionen enligt god föreningssed?

 – Svaret är NEJ!

I stället började man i det dolda att arbeta med ”alternativa fakta”.

Mats Eriksson hade upptäckt att domänen räddajakten.se inte hade omregistrerats av Anders Carlsson utan nu fanns det möjlighet att lägga beslag på domänen. Så skedde!

Mats Eriksson kunde med stolthet den 18 november 2014 egenmäktigt öppna en egen hemsida – räddajakten.se

Den 14 december 2014 kunde följande artikel läsas på den egenmäktigt öppnade hemsidan

 

Skärmklipp

 

 

Göran Karlsson, Ronny Wester, Karl-Erik Stridh och Curt Lindström valde att gå sin egen väg!
De utlyste ett årsmöte till den 11 januari 2015 trots att revisionen inte slutförts.
Detta gjorde de tvärs emot sitt eget styrelsebeslut 5 oktober 2014!

 

Revisorn avlämnade en Revisionsberättelse 2014-12-12. Revisorn kunde inte slutföra revisionen. Han hade upptäckt sådant som han uppfattade kunde vara i strid med gällande lagstiftning. Han uppmanade därför ordföranden att göra en polisanmälan vilket också gjordes.
… Läs mer

 

2015-01-08 avlyste ordföranden det påannonserade årsmötet
… Läs mer

 

Utbrytargruppen genomförde årsmötet i strid med allt vad god föreningssed innebär.
Det ser ut som att de har beviljat sig själva ansvarsfrihet?
”Någon” har förmodligen försatt sig i en pinsam situation genom att utfärda en revisionsberättelse trots avsaknad av tillhörande handlingar.
(Handlingarna finns för övrigt fortfarande kvar hos revisorn.)

 

Rädda Jakten RJ har också levererat ”alternativa fakta” till Skatteverket.
… Läs mer

 

Årsmötet 2015-01-11 och artikeln på falska Rädda Jaktens hemsida under rubriken ”Sabotörernas lögner” har tidigare kommenterats på infocentrum.se
… Läs mer

 

 

Den som har ekonomisk skolning misstänker naturligtvis att det är ett kvalificerat ”bondfångeri” som iscensatts.

Har Förbundet Rädda Jakten RJ egentligen något existensberättigande?

 

Hemsidan www.raddajakten.se

Underrubriker  
artiklar ”Obekväma sanningar, men behöver ändå bli sagda…”
Revisionen
Fakta om varumärket ”Förbundet Rädda Jakten RJ”
Viktiga dokument

 

Harry Fredriksson, ansvarig utgivare

Comments are closed.