Kategorier

Arkiv

Diktaturfasoner i Dalakretsen

ÖSM Dalakretsen 2019

Östsvenska Mästerskapen Militär Snabbmatch arrangerades av Dalarnas Pistolskyttekrets i Borlänge 11-12 maj 2019.

 

Av inbjudan framgår att tävlingen ägde rum på Amsbergs skjutbana i Borlänge.
Plats Amsbergs skjutbana

Ingenstans i inbjudan står angivet att det är Borlänge PK som arrangerar!?

Däremot är särskilt angivet att tävlingsledare är Lena Sjögren  (ordförande i Dalarnas Pistolskyttekrets).

Lena 10

Tävlingsledare

… Läs hela inbjudan här

 

Då hör det till saken att Amsbergs skjutbana i Borlänge vid tidpunkten hade tre olika föreningar som hyrde skjutbanan av Borlänge kommun. Skjuttiderna för respektive förening var schemalagda hela året.

Att utlysa ett landsdelsmästerskap dessa specifika dagar måste ha varit känt för styrelsen i Dalarnas Pistolskyttekrets månader i förväg, kanske år?

 

Varför blev Föreningen Dalaskyttar inte kontaktad långt i förväg angående dessa tävlingsdagar?

Så sent som någon dag före tävlingen blir Föreningen Dalaskyttar kontaktad av Borlänge PK:s ordförande. Personen som blev uppringd kunde naturligtvis inte själv med så kort varsel ge löfte om att låta Dalakretsen ta i anspråk Dalaskyttars  skjuttid utan att först inhämta klartecken från styrelsen.

Styrelseledamoten Sven Hellström försökte få kontakt med Lena Sjögren. MÅNGA uppringningar på det telefonnummer som står angivet i inbjudan och även många på Lena Sjögrens privata telefonnummer – inget svar!

Sven Hellström ringde då till Dalakretsens sekreterare, Stefan Siitari , som märkbart irriterad säger att han inte hade med saken att göra!!!?

 

Resultatet blev att Sven Hellström åkte till skjutbanan i Amsberg till tidpunkt för schemalagd skjuttid.
… Se video

 

Hela arrangemanget påvisar att det är Lena Sjögrens tävling från början till slut. Som styrelseledamot i Svenska Pistolskytteförbundet, ledamot i Pistolskytteförbundets Regelkommitté och ordförande i Dalarnas Pistolskyttekrets har Lena Sjögren nått sådana höga höjder att hänsyn till andra inte längre är nödvändigt.

Hon drar sig inte för att skylla egna misslyckanden på andra.

En grandios självbild!

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

 

 

Comments are closed.