Kategorier

Arkiv

Apropå JRF:s uteslutningar av medlemmar

HFHarry Fredriksson, Leksand

Bakgrund/historiska fakta

År 2000

Conny Sandström väljs till ny ordförande för Jägarnas Riksförbund. Det var nu som demokratin började förvandlas till diktatur.

Conny kom direkt ifrån Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund. Han hade också ingått i Centerpartiets partistyrelse.

Conny Sandström deklarerade redan efter någon månad som förbundsordförande att det var olyckligt att det skulle finnas två förbund för jägare i Sverige…!?

Varför denna åsikt? Var Conny Sandströms syfte en sammanslagning med Svenska Jägarförbundet?

Kan motivet ha varit att i framtiden låta tjänstemän/staten sköta alla jaktfrågor på motsvarande sätt som det förespråkades av Svenska Jägareförbundet år 1938 då Jägarnas Riksförbund bildades?

 

År 2005

Conny Sandström ger trotjänaren Bernt Lindqvist sparken.
1231658_1390366084526445_1023527190_n

Här är Bernt Lindqvists sammanfattning av händelserna … Läs mer
Styrelsen i distrikt 23, Jämtland/Härjedalen reagerade på förfaringssättet … Läs mer

 

År 2007

Vid förbundets årsstämma i Yxnerum presenterades Per Wanström som förbundets nye generalsekreterare.
Generalsekreterare

Han hade handplockats av Conny Sandström.

 

År 2008

Nu var det dags att förbereda för en ny förbundsordförande att ta över ordförandeklubban efter Conny Sandström.

Naturligtvis skulle detta ske i enlighet med Conny Sandströms vilja och förslag. Nu gjordes en uppgörelse mellan Conny Sandström, Solveig Larsson och valberedningens sammankallande, Anders Lindström, om hur detta projekt skulle genomföras.

”Valberedningen underställd förbundsordföranden” … Läs mer
”Ifrågasätt valberedningen” … Läs mer

Solveig Larsson var innan inte ens medlem i Jägarnas Riksförbund men valdes trots detta att ingå i förbundsstyrelsen.

 

År 2009

Solveig Larsson ingick i Maria Norrfalks utredning ”Uthållig älgförvaltning i samverkan” som ”expert”. Hon ansåg till och med att utredningens förslag var så bra så att… ”på sikt bör de föreslagna älgförvaltningsområdena kunna omformas till generella viltförvaltningsområden för förvaltning av allt vilt”.
Läs mer

 

(Utredningen ”Uthållig älgförvaltning i samverkan” … Läs mer)

 

 

2 april 2009 undertecknade Conny Sandström ett ”Gemensamt kompletterande yttrande” tillsammans med 5 andra organisationer … Läs mer

 

Helt plötsligt hade Jägarnas Riksförbund bestämt sig för att medverka till hög bevarandestatus för den i Sverige frilevande vargstammen (hybriderna). Nu tyckte Jägarnas Riksförbund också att det var okey med inplantering av nya vargar för att höja bevarandestatusen.

OBS! Detta beslut togs i förbundsstyrelsen utan att medlemmarna innan fick möjlighet att framföra sina synpunkter!

 

Undertecknad ingick i JRF:s valberedning och fick anledning att 2009-06-06 inlämna en reservation i beslut som tagits i valberedningen … Läs mer

 

Min reservation godtogs inte vid årsstämman i Orsa.

Stämman valde Solveig Larsson till ny ordförande för Jägarnas Riksförbund.
Förbundsordförande

 

Allvarliga försök gjordes för att få Solveig Larsson att återta ”Gemensamt kompletterande yttrande” som undertecknats av Conny Sandström
Läs mer

Solveig Larsson hörsammade inte denna vädjan utan fortsatte sitt arbete och sin strävan med att nå hög bevarandestatus för de frilevande vargarna/hybriderna i Sverige.

 

År 2010

Det blev årsstämma i Daladistriktet.

En av de motioner som enhälligt antogs av årsstämman gällde att förbundsstyrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet … Läs mer

 

Nu var måttet rågat!

 

Harry Fredriksson hade gjort sig mycket ”obekväm” för förbundsstyrelsen och framför allt för Solveig Larsson!

 

Harry Fredriksson hade dessutom också valts att som ombud representera Daladistriktet vid förbundsstämman i Töreboda 2010.

 

Nu var goda råd dyra!

 

 

En obekväm medlem som framför krav på att förbundsstyrelsen inte skall beviljas ansvarsfrihet måste elimineras – uteslutas!

 

Det visade sig att Conny Sandström suttit som ordförande för en stadgevidrigt genomförd årsstämma i Norrbottendistriktet … Läs mer

 

Detta blev uppstarten till en mailkonversation med Anders Ljung … Läs mer

 

Här kom ”halmstrået”, mailkonversationen, som sedan kom att användas som ”bevis för hot” mot Anders Ljung, ett hot så kraftfullt att det ansågs vara ett fall för SÄPO.

 

Så här skrev förbundsstyrelsens AU i Jakt & Jägares nättidning … Läs mer

 

 

Jag anmälde mig själv till SÄPO för förmodat högmålsbrott.

 

Svaret som kom från SÄPO, länspolisen och åklagare var att inget i det som uppgetts vara ”hot” berör dessa instanser – med andra ord, det fanns inget ”hot”!


Harry Fredriksson uteslöts till följd av att han gjort sig obekväm för Solveig Larsson samt för hans envisa arbete med att få fram sanningen bakom vargens återkomst till de svenska skogarna – detta var inte förenligt med bidragsgivarens intentioner, således inte heller för bidragstagarens företrädare – bidraget från staten är viktigare än allt annat!

 

”Nej till frilevande varg” ger minskat statligt bidrag … Läs mer
Style: "Neutral"

 

År 2014

 

JRF utesluter 7 trotjänare ur förbundet

Förbundets motivering till uteslutningarna … Läs mer

De uteslutnas replik … Läs mer

”Bannbullan” från Jaktjournalens chefsredaktör Holger Nilsson … Läs mer

 

Inför årets förbundsstämma som äger rum i Norrbotten kan sammanfattas i korthet:

  •  Uteslutningar av medlemmar är relaterade till vargfrågan – det är de förtroendevalda som verkligen kämpat för ”Nej till frilevande varg” som har uteslutits.

 

  • Jägarnas Riksförbund har inskrivet i sin policy att förbundet säger ”Nej till frilevande varg” men har inte presterat ett endaste dokument som styrker att förbundet driver den frågan.

 

  • Eftersom varken förbundsstyrelsen eller Jakt & Jägare har bemött ”Bannbullan” från Jaktjournalen så innebär detta att ”JRF tiger och samtycker” – Jaktjournalens Holger Nilsson ges acceptans för sin kritik!

 

  • Förbundets medlemmar utsätts för den ena blåsningen efter den andra…

 

Sanningen kommer till sist ifatt oss alla!

Harry Fredriksson
Leksand 2014-06-09

Comments are closed.