Kategorier

Arkiv

Tänk om det vore så att…

 

snigel

1996 utkommer Rapport från Projekt Snigel där det framkommer att det förmodligen inte finns en enda mördarsnigel i Skandinavien. Slutsatsen blir då att man måste föra in nya sniglar utifrån.
Läs mer

Tiken i Sjundareviret är en hybrid!

20150613 varg (11)-2 P Rybäck20150613 varg (15)-5 P Rybäck Foto: Petter Rybäck

 

Måndagen 24 augusti 2015 kunde vi läsa i Ekuriren.se en artikel under rubriken ”Petters möte med Sjundavargen”
… Läs mer

Vad säger då experter med specialkunskaper?

Läs mer… Tiken i Sjundareviret är en hybrid!

Frisläppt djurparksvarg på Naturhistoriska Riksmuseet?

DJurparksvarg2

En varg påkördes och dödades av en polisbil i Jakobsberg den 28 januari 1993.

Den transporterades till SVA för obduktion och hamnade sedan vid Naturhistoriska riksmuseet. Där togs den om hand av konservatorer som gjorde ett montage för museets utställningsverksamhet.
(Jag har själv sett den utställd i museets entré. Året var 1994.)

Willy Bäck gav mig uppgiften att denna varg är tatuerad. Enligt Willy Bäck hade uppgiften kommit ifrån de som utförde konservatorsarbetet.
(Willy Bäck hade länge fungerat som ordförande i en förening för konservatorer.)

Läs mer… Frisläppt djurparksvarg på Naturhistoriska Riksmuseet?

Debatt: ”Vi jägare nagelfar hur Viltvårdsfondens pengar används”

Skärmklipp

Ett beslut gällande utbetalningar av Viltvårdsfondens pengar är nära förestående. Jägarnas inbetalade medel ska absolut inte gå till organisationer som Svenska rovdjursföreningen och Jaktkritikerna som inte bidrar med en enda krona till att bygga fonden.
… Läs mer

Debatt: ”WWF:s snöboll riskerar bli en lavin för rovdjursförvaltningen”

Skärmklipp

Vem i den privata stiftelsen WWF Sverige tar ansvar om deras anmälan till EU-domstolen får rakt motsatt effekt? Om förtroendet för svensk rovdjursförvaltning blir ännu lägre och polariseringen ännu värre den dagen EU-domstolens beslut kommer
… Läs mer

Varifrån kom vargen?

debattoroa

Av KRISTIAN N. KVIKSTAD. MEDLEM FNR  (Översättning Harry Fredriksson)           Länk till originalartikeln ... Läs mer

Jag har under alla år som jag har engagerat mig i rovdjurspolitiken läst många olika versioner om hur vargen återuppstod i Norge och Sverige från senare delen av 1970-talet och fram emot tusenårsskiftet. Men det är bara en version som jag litar på, nämligen den att vargen har kommit hit på gummihjul. Men varifrån?

Läs mer… Varifrån kom vargen?

Solveig Larssons hundhållning under utredning

LST VästerbottenSolveig UmeåJRF loggo

Jägarnas Riksförbund avhöll sitt ordinarie årsmöte 19 juni 2021. Förbundsordföranden Solveig Larsson förklarade och försäkrade inför hela stämman att det inte finns något att oroa sig för beträffande hennes hundhållning. Ärendet är avslutat, intygade hon…!?

Detta påstående verkade orimligt med tanke på den korta tid som förflutit sedan senaste anmälan gjordes. Den anmälan gällde dödandet av en sällskapshund.

Läs mer… Solveig Larssons hundhållning under utredning

51 ombud röstar om jägarkårens heder

Solveig UmeåLogonFoto: Wikipedia

Lördag 19 maj 2021 är det dags!

Då röstar 51 ombud om styrelsen för Jägarnas Riksförbund skall få ansvarsfrihet eller inte.

Läs mer… 51 ombud röstar om jägarkårens heder

Mer om fulspel i Jägarnas Riksförbund

FulspelLogon
                                                                                                                        Foto: Wikipedia

För att gå generalsekreterare Per Wanströms och förbundsstyrelsens ärenden är valberedningen inte lottlös.
Valberedningen

Man brukar säga att man får det man betalar för…

 

Läs mer… Mer om fulspel i Jägarnas Riksförbund

Fulspel i Jägarnas Riksförbund m.m.

Anders Lindström fotoSolveig Umeå

I Jakt & Jägare kunde man 2021-06-11 läsa en artikel med rubriken Vi deltar inte i något fulspel.

Anders Lindström, valberedningens ordförande, är en stor skämtare som inte kan eller får tas på allvar.

Läs mer… Fulspel i Jägarnas Riksförbund m.m.

Hela jägarkårens anseende i händerna på JRF:s ombud

JRF loggoUmeå SFFs rovdjursträff 065NVVRiksrevisionen

Jägarnas Riksförbund avhåller sin ordinarie årsstämma lördagen 19 juni 2021. Enligt stadgarna:

”…Årsstämman består av 51 ombud för distrikten, samt vid årsstämman tjänstgörande funktionärer”.

”…Endast valda ombud har förslags- och rösträtt”.

Läs mer… Hela jägarkårens anseende i händerna på JRF:s ombud

JRF utesluter medlemmar som är ifrågasättande

Victoria KällmanNo one is more hated

I Jakt & Jägare kunde man läsa 2021-05-28 under rubriken ”Häv uteslutningen av Victoria Kärrman”, citat:

”… förbundsstyrelsen gör uppenbarligen bedömningen att en styrelseledamot som driver frågor, ställer frågor och har andra åsikter än övriga ledamöter skadar förbundet och därmed skall uteslutas enligt paragraf 6…”

Läs mer… JRF utesluter medlemmar som är ifrågasättande

Anmälan till Riksrevisionen

RiksrevisionenBjörn RisingerNVV

Fredagen 28 maj 2021 offentliggjordes att ”Naturvårdsverket har tagit beslut om bidrag ur viltvårdsfonden”. Ur texten framgår att … ”Efter denna sista prövning återstod två ansökningar som bedömdes uppfylla syftet med bidraget fullt ut och därmed kunde beviljas bidrag”.

Jägarnas Riksförbund var ett av de förbund som beviljats bidrag, närmare bestämt 8,4 miljoner kronor. Det har i dagarna framkommit uppgifter i media som gör att utbetalning av detta beviljade bidrag bör inhiberas tills en rad oklarheter inom Jägarnas Riksförbund klarats upp.

Läs mer… Anmälan till Riksrevisionen

Uteslutningarna, demokratin och vargfrågan i Jägarnas Riksförbund m.m.

127191Solveig

Man kan läsa i Jägarnas Riksförbunds propagandatidning Jakt & Jägare 2021-05-28 att, citat:
”JRF:s Norrbottendistrikt gör tyvärr bedömningen att Jägarnas Riksförbund tycks ha förfallit till en topp- och tjänstemannastyrd organisation, …etc”

Detta förfall tog sin början redan för tjugo år sedan när Conny Sandström tillträdde som ny ordförande för JRF….
… Läs mer

Diktatur före god föreningssed i Pistolskytteförbundet?

Öppet brev till Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)

 

SPSF001

 

Läs mer… Diktatur före god föreningssed i Pistolskytteförbundet?

Diktaturfasoner i Dalakretsen

ÖSM Dalakretsen 2019

Östsvenska Mästerskapen Militär Snabbmatch arrangerades av Dalarnas Pistolskyttekrets i Borlänge 11-12 maj 2019.

Läs mer… Diktaturfasoner i Dalakretsen

Skattemedel används för att betala privata utgifter

RegeringenFörsvarsmaktenSPSFLena 11

Svenska Pistolskytteförbundet har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.

Svenska Pistolskytteförbundet är en frivillig försvarsorganisation och har som sådan att följa de bestämmelser som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna.

Läs mer… Skattemedel används för att betala privata utgifter

Diktaturen i Pistolskytteförbundet

Lena 15SPSF (2)

Förbundsstyrelseledamoten Lena Sjögren ljuger värre än värst men får ändå medhåll av Dalakretsens styrelse i vilken hon är ordförande. 

Läs mer… Diktaturen i Pistolskytteförbundet

”God föreningssed” – inget för Dalakretsen?

White Angel - KopiaDalarnas Pistolskyttekrets

Dalarnas Pistolskyttekrets är en ideell förening som finns registrerad med eget organisationsnummer, 802500-8205, hos Skatteverket.

För ideella föreningar finns ingen lag som reglerar verksamheten. Däremot finns det stadgar i varje förening som skall efterföljas. Stadgarna har antagits på demokratisk väg vid föreningens årsstämma.

Läs mer… ”God föreningssed” – inget för Dalakretsen?

SäkB april 2015 i verkligheten…

SäkB Nils-Anders Ekberg Nils-Anders Ekberg (bild från SPSF:s hemsida)
Länk till SäkB april 2015

 

 

Öppet brev till Svenska Pistolskytteförbundet

På sidan 2 kan man läsa att en av undertecknarna till denna utgåva heter Nils-Anders Ekberg, generalsekreterare i Svenska Pistolskytteförbundet. På pistolskytteförbundets hemsida kan man också läsa att Nils-Anders Ekberg, förutom att han är generalsekreterare, också ingår i en speciell kommitté som benämns Regelkommittén. Deltagarna i denna kommitté förväntas känna till det mesta inom pistolskytte.
… Läs mer

Läs mer… SäkB april 2015 i verkligheten…